1. Be om nagot dig personligen – hurda tanker du runt monogami?

1. Be om nagot dig personligen – hurda tanker du runt monogami? Polygami Polygam anvands av och till i dagligt anforande aven saso synonym forut polyamoros alternativ poly andock betyder egentligen manggifte, det vill anfora att ytterligar ann tvenne manniskor gifter sig med varandra. Polygami saknar lagligt handledning i stora delen fran varlden, daribland Sverige, […]